Zatrzymaj licznik nieodwołanych wizyt!

Jest wiele powodów aby wspierać medialnie akcję #odwołuje nie blokuje

Kampania zwraca uwagę na problem niestawiania się Pacjentów na umówionych wizytach lekarskich, bez wcześniejszego ich odwoływania.
Wcześniejsze anulowanie konsultacji daje zasób do wykorzystania innym osobom, które mogą znajdować się w ogromnej potrzebie.

Problem dotyczy wszystkich!

Problem

Za każdą potrzebą wizyty lekarskiej stoi człowiek, a niemożliwości jej umówienia towarzyszy obawa o stan zdrowia własny lub kogoś bliskiego.

Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większe są szanse na skuteczność leczenia.

Pamiętajmy, że nieodwołanie wizyty odbiera możliwość skorzystania z tego terminu innemu Pacjentowi.

Przyczyny

Pacjenci nie odwołują wizyt z różnych powodów – umawiają się w kilku placówkach jednocześnie, rezerwują terminy na zapas lub po prostu zapominają o konsultacji.

Często brakuje poczucia odpowiedzialności za zdrowie innych i świadomości jak ważne jest informowanie o nieobecności.

Wina stoi też po stronie systemu rejestracji, który zawodzi lub nie jest dostosowany do potrzeb wszystkich osób korzystających z usług medycznych.

Skutek

Najbardziej dotkliwą konsekwencją nieodwoływania wizyt jest opóźnienie pomocy lekarskiej lub diagnozy osób w potrzebie.

Wśród innych skutków można wymienić:

  • wydłużenie kolejek oczekujących na konsultację lub zabieg,
  • pogorszenie dostępności do świadczeń ochrony zdrowia
  • utrata czasu i potencjału lekarzy.

Konferencja inaugurująca II Edycję Kampanii

Zdjęcia z konferencji

Zapis konferencji

Panel 1, cz. 1

Panel 1, cz. 2

Panel 2

Panel 3

Q&A

Opublikowane przez NFZ w 2020 r. dane za rok 2019 r. są ostatnimi miarodajnymi statystykami. Minione dwa lata to czas pandemii, który zaburzył funkcjonowanie służby zdrowia oraz korzystanie pacjentów z usług medycznych. Na stronie kampanii znajduje się licznik nieodwołanych wizyt, który zawiera aktualne liczby za 2022 rok, zebrane od wszystkich współorganizatorów akcji. Licznik będzie odświeżany raz na miesiąc.
Na pacjencie, który zapisał się na wizytę w ramach NFZ, a nie może się na niej stawić, ciąży prawny obowiązek powiadomienia o tym fakcie, zgodnie z art. 20 ust. 9 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Nie wiążą się z tym jednak żadne prawne konsekwencje czy kary finansowe. Jedyną dopuszczalną karą, w ramach publicznej ochrony zdrowia, jest umieszczenie chorego na końcu kolejki oczekujących. W przypadku prywatnych placówek prawo dopuszcza stosowanie kar finansowych, o ile zapis o ich stosowaniu znajduje się w regulaminie udostępnianym pacjentom. W praktyce niepubliczne podmioty medyczne nie korzystają jednak z tej możliwości – przyczyny nieodwołania wizyty są różne, a każdy przypadek w takiej sytuacji powinien być rozpatrywany indywidualnie.
Problem nieodwoływania wizyt dotyczy zarówno prywatnej, jak i publicznej ochrony zdrowia. Rozpatrywanie problemu pod kątem tego, że niepubliczne placówki zarabiają na pacjentach, którzy nie mogą skorzystać z konsultacji w ramach NFZ, jest błędem. Wszystkie podmioty funkcjonujące w szeroko rozumianym systemie opieki zdrowotnej ponoszą przez puste wizyty ogromne straty na wielu płaszczyznach. Najbardziej dotkliwą z nich jest opóźnienie pomocy lekarskiej lub diagnozy osób w potrzebie, co może przełożyć się na mniejszą skuteczność leczenia.
Usprawnienie procesu odwoływania wizyt z pewnością przełoży się na zmniejszenie liczby nieodwołanych wizyt. W przypadku państwowej opieki zdrowotnej problem najczęściej dotyczy kwestii zajętej infolinii. Podmioty prywatne, które dysponują większymi możliwościami jak aplikacje, powiadomienia sms czy internetowe platformy, borykają się z awariami lub nieumiejętnością skorzystania z tych opcji przez wszystkich pacjentów. W ramach kampanii opracujemy kartę dobrych praktyk, w której zaproponujemy rozwiązania mające ułatwić i przyspieszyć rezygnację z wizyt.

Współorganizatorzy i Partnerzy akcji

Centrum Medyczne CMP

ORGANIZATOR

Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego

WSPÓŁORGANIZATOR

Centrum Medyczne Żelazna

WSPÓŁORGANIZATOR

Luxmed

WSPÓŁORGANIZATOR

Kliniki.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Medicover

WSPÓŁORGANIZATOR

PZU Zdrowie

WSPÓŁORGANIZATOR

Znanylekarz.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Ministerstwo Zdrowia

PARTNER HONOROWY

Narodowy Fundusz Zdrowia

PARTNER HONOROWY

Centrum e-Zdrowia

PARTNER MERYTORYCZNY

Fundacja My Pacjenci

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNER MERYTORYCZNY

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

PARTNER MERYTORYCZNY

Medycyna Prywatna

PARTNER MERYTORYCZNY

Okręgowa Izba Lekarska

PARTNER MERYTORYCZNY

Polska Federacja Szpitali

PARTNER MERYTORYCZNY

Pracodawcy Dla Zdrowia

PARTNER MERYTORYCZNY

PTKOZ.ORG

PARTNER MERYTORYCZNY

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

PARTNER

Mazowiecki Szpital Bródnowski

PARTNER

Szpitlal Wolski

PARTNER

Warszawski Szpital Dla Dzieci

PARTNER

MEDIDESK

PARTNER TECHNOLOGICZNY

SAGENSO

PARTNER TECHNOLOGICZNY

Talkie.ai

PARTNER TECHNOLOGICZNY

MEDONET

PARTNER MEDIALNY

NASZE MIASTO

PARTNER MEDIALNY

naTemat.pl

PARTNER MEDIALNY

Polityka Zdrowotna

PARTNER MEDIALNY

RynekZdrowia.pl

PARTNER MEDIALNY

Rzeczpospolita

PARTNER MEDIALNY